Kế Toán

Kế toán là quá trình ghi lại các giao dịch tài chính liên quan đến một doanh nghiệp. Quy trình kế toán bao gồm tóm tắt, phân tích và báo cáo các giao dịch này cho các cơ quan giám sát, cơ quan quản lý và đơn vị thu thuế. Báo cáo tài chính được … Đọc tiếp

Công Nghệ Môi Trường

Công nghệ môi trường, công nghệ xanh, hoặc công nghệ sạch là sự ứng dụng khoa học môi trường, hóa học xanh, quan trắc môi trường, sử dụng các thiết bị điện tử để theo dõi, mô hình hóa và giữ cho môi trường tự nhiên và các nguồn tài nguyên thiên nhiên ít bị … Đọc tiếp

Công Nghệ Sinh Học

Công nghệ sinh học là công nghệ sử dụng các hệ thống sinh học, cơ thể sống hoặc các bộ phận của hệ thống này để phát triển hoặc tạo ra các sản phẩm khác nhau. Sản xuất bia và nướng bánh mì là những ví dụ về các quy trình nằm trong khái niệm … Đọc tiếp